Hopp til innholdet

Funksjoner og tilleggstjenester


Multikanal fakturadistribusjon

Vår fakturadistribusjonstjeneste sikrer en enkel og kostnadseffektiv utsendelse av e-fakturaer eller papirfakturaer i tillegg til fakturarelaterte dokumenter via vår multikanal. Vi sørger for at fakturaer når sluttkunder gjennom foretrukne kanaler og at betalinger håndteres riktig. Vi fremmer digital fakturering og tilbyr kunden din de mest pålitelige og brukte leveringsmetodene, inkludert:
– B2B e-faktura gjennom Peppol 
– B2C e-faktura – eFaktura 2.0 
– Email faktura 
– Papir faktura
– Fakturaarkiv
– Mobile betalingsløsninger for sluttkunde
– MyRopo – Innsynsløsning og fakturaarkiv for sluttkunde

Kundeservice

 Våre fakturerings- og innfordringstjenester inkluderer kundeservice og rådgivning fra faktura til pengene er på konto. I Norge har vi to kundesentre fordelt på Sandefjord og Bergen. Servicekvalitet og kundetilfredshet måles kontinuerlig og rapporteres til våre kunder.

Ropo benytter blant annet portalløsninger, e-mail og telefon som kontaktpunkt for både kunder og sluttkunder

Juridiske tjenester 

Våre tjenester kan suppleres med juridiske tjenester ved faglige problemstillinger innenfor pengekrav og tilstøtende rettsområder. Disse tjenestene kan for eksempel brukes i tvister knyttet til fordringer, prosesser knyttet til rettssaker og forliksrådsforhandlinger, og inngåelse av avtaler.

Møte i forliksråd

Fordringshaver møter selv i forliksråd innenfor sitt eget hjemting eller i nabokommuner, jf. tvisteloven §6-6. I andre tilfeller hvor det avtales at Ropo skal møte, eventuelt oppnevne møtefullmektig, belastes fordringshaver etter avtale.

Gjeldsordning, gjeldsforhandling og tvangsakkord

Ropo sørger for å anmelde de krav som ligger inne til innfordring, samt vurderer de forslag som foreligger og oversende en innstilling til Kunde.  Det sørges deretter for riktig oppfølging av de forhandlinger som har kommet i stand.

Konkurs

Åpnes det konkurs i bo der Ropo har krav til innfordring, blir kravet anmeldt til bobestyrer. Dersom det er ønskelig kan Ropo representere Kunde i forbindelse med bobehandlingen, herunder møte i skifteretten, representere Kunde i kreditorutvalg mm. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle etter anslått arbeidstid. 

Ved konkursbegjæring fra Kunde må det stilles garanti fra Kunde i henhold til forskrift om rekvirenters ansvar for kostnader for konkursbehandling (50 x R).

Internasjonal inkasso

Krav i Norge, Sverige og Finland blir håndtert av Ropos egne selskaper basert på normal inkassosats i det enkelte land. 

Ved inkassopågang mot skyldnere utenfor disse landene vil Ropo benytte seg av en av sine utenlandske samarbeidspartnere. Priser for denne type saker avhenger av hvilket land pågangen rettes mot, og vil bli avtalt med Kunde før pågangen iverksettes. 
 

Vår tilnærming til bærekraft