Hopp til innholdet

mySafety

Ingen grenser for målrettet kommunikasjon

mySafety Forsikring er en forsikringsmegler som tilbyr forsikringer og tjenester for økt hverdagssikkerhet, blant annet er de et ledende selskap innenfor ID beskyttelse. Høsten 2014 inngikk mySafety et samarbeid med Posti Messaging (nå Ropo Capital Messaging) for å kunne segmentere sine fakturautsendelser. Nå kan mySafety selv, med hjelp av tjenesten Connect, matche kundedata med ulike vedlegg og bannere på fakturaen før de legger den til produksjon. 

MySafety sender ut omkring 100.000 fakturaer hver måned. Tidligere ble fakturaene distribuert basert på egenutviklet produksjonsdata. Det var da komplisert og vanskelig for mySafety å få gjort raske endringer. ”Utgangspunktet var at vi i stedet for å sende samme vedlegg til alle kunder ville segmentere og få forskjellige budskap på fakturaene og diverse vedlegg tilpasset ulike målgrupper. Vi ønsket også et grensesnitt som var lett å bruke og der vi raskt og fleksibelt kunne gjøre endringer i siste øyeblikk før produksjonsstart” sier Pontus Trinnvis Brook, CRM spesialist mySafety.

Selskapet startet diskusjonen med Posti Messaging høsten 2014 om hvordan applikasjonen Connect fra Posti Messaging kunne utvikles for å dekke mySafetys behov. Samarbeidet var innom alt fra utforming av grensesnitt til hvordan ulike funksjoner kunne bli benyttet. Utviklingssamarbeidet strekker seg helt fra hvordan systemet skulle se ut, til navn på enkelte knapper og til hvordan man kunne benytte data fra CRM systemet sammen med data i fakturafilene, for å kunne segmentere ut ulike målgrupper. I tillegg så man på muligheten på hvordan man kunne benytte dynamiske områder på fakturaen for målrettet budskap og bannere med ulike tilbud. ”I samarbeidet var det selvfølgelig Posti Messaging som tok frem konseptet og funksjonene i Connect, men vi fikk store muligheter allerede fra start av til å gi våre tilbakemeldinger. På denne måten har vi løpende kunne kommet med forslag til forbedringer både når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet. Posti Messaging har gjennom hele samarbeidet hørt på våre tilbakemeldinger og gjort de justeringene som vi ønsket. De har i tillegg vist et stort engasjement og en sterk vilje til å få frem et system som virkelig gir oss en ekstra merverdi i vår kundekommunikasjon”, understreker Pontus Kleveback.

I Juni 2015 ble de første segmenterte utsendelsene sendt ut. Totalt var det 7000 fakturaer som ble distribuert. Før distribusjon tar mySafety frem ulike målgruppelister fra sitt eget CRM system. Dette er ulike målgruppelister med kunder som skal få ulike vedlegg og budskap basert på for eksempel alder og hva kunden kjøper av produkter fra mySafety. I tillegg til dette tilbyr mySafety nye produkter til egne kundegrupper basert på alder og hva slags tjenester de kjøper fra dem i dag.

”Connect er et sterkt verktøy for målrettet kommunikasjon og mersalg hvor kunder kjøper andre produkter utover det de bruker å kjøpe. Connect er også en enkel måte for oss å nå ut til våre kunder når vi holder på med ulike kampanjer. Vi kommer til å benytte Connect i fremtiden for alt av informasjon som vi har behov for å kommunisere. Det kan være alt fra endringer i avtalevilkår til nyhetsbrev og bilag fra våre partnere. Vi er helt enkelt sagt, veldig fornøyd med Connect.”

”Så lenge man vet hvilke kunder man vil nå, så finnes det ingen begrensninger rundt antall vedlegg eller banners vi kan benyttes oss av. Den store verdien for oss har vært muligheten til å kunne segmentere våre utsendelser til ulike mottakere”, avslutter Pontus Kleveback.


Utfordringer og løsning

mySafety hadde et ønske om å sende sine fakturaer med ulike vedlegg og budskap til ulike målgrupper. Med tjenesten Connect fra Posti Messaging går det nå an sammen med sin fakturautsendelse å samkjøre ulike lister fra for eksempel CRM systemet, for å kunne kommunisere med rett budskap til rett mottaker via bannere eller vedlegg. Kunden laster selv opp vedlegg, bannere og målgruppelister til Connect, og blir da automatisk koblet til det etablerte produksjonsløpet.

mySafety kan med Connect selv skape målrettet kommunikasjon med ulike vedlegg og bannere som matches til fakturainformasjon og utvalgte kundedata. Ingen begrensninger finnes for antall vedlegg og bannere. mySafety sparer portokostnader ved å sende tilbud sammen med hoveddokumentet og vinner fleksibilitet gjennom at de rett før produksjonsstart kan lastet opp filer med endringer. Selvfølgelig fungerer Connect også på digitale kanaler, som for eksempel e-post og digitale postkasser.


mySafety Forsikringer AB er en forsikringsmegler som siden 1999 har arbeidet for å skape større hverdagssikkerhet for alle. Selskapet hjelper over en million brukere i Sverige å beskytte sine personopplysninger med ID-beskyttelse, beskytte sin identitet på digitale plattformer med Digital beskyttelse, sperre kort, ID-dokumenter og mobiltelefoner, samt finne igjen nøkler som er borte. mySafety tilbyr forsikringer som forenkler og skaper trygghet mot alt fra identitetstyveri, bedrageri av kredittkort til tryggere e-handel. www.mysafety.com

  • mySafety