Hopp til innholdet

Imatran Seudun Sähkö Oy

När Ropo Capital hjälper energiföretaget Imatran Seudun Sähkö Oy med hantering av kundfordringar skapas en mer transparent faktureringsprocess, vilket ger företaget större kontroll.

Imatran Seudun Sähkö har lagt sin fakturering, betalningsrelaterad kundtjänst och reskontrahantering hos Ropo Capital. Företaget skickar cirka 200.000 elräkningar per år, varav ca 30 % levereras elektroniskt.

”Samarbetet med Ropo Capital gör det möjligt för oss att ge ännu bättre service till våra nuvarande kunder och koncentrera våra resurser på områden som stöder vår kärnverksamhet. Genom att styra personalresurser från ekonomisk förvaltning och kundservice till försäljning kan vi se till att vi fortsätter att vara en konkurrenskraftiga partners till våra kunder” förklarar Jussi Selenius, chef för Energitjänster på Imatran Seudun Sähkö.

Automatiserad hantering av fakturans livscykel

Ropo Capital är en teknisk expert och föregångare inom sitt område. Processerna är baserade på avancerad automatisering. Inom energisektorn erbjuder bolaget en anpassad, branschspecifik lösning, som inte bara automatiserar hanteringen av alla delar av fakturans livscykel, men också den process med avbrott i och återanslutning av eldistributionen som är typisk för energisektorn. Lösningen används redan av de finska energibolagen Mäntsälän Sähkö och Etelä-Savon Energia.

”Vår lösning effektiviserar hela cykeln för en fordran och moderniserar faktureringsprocessen. Eftersom Imatran Sedun Sähkö skickar mycket stora volymer med fakturor är kostnadsbesparingarna betydande och därtill innebär omfördelningen av resurser från rutinuppgifter till mer produktivt arbete en stor vinst”, säger Mikko Uotinen, kundansvarig på Ropo Capital.

Stor kund

Avtalet mellan Imatran Seudun Sähkö och Ropo Capital innebär ett långsiktigt partnerskap som stöder Imatran Seudun Sähkö på den växande energimarknaden och bidrar till kundvård.

”Samarbetet med Ropo Capital har varit mycket smidigt från starten. För oss är Ropo Capitals digitaliserade lösningar viktiga främst för att vi vill att våra fakturor ska levereras korrekt och i tid. Det faktum att företaget är från Finland är givetvis ett plus – om det finns mer än en leverantör att välja mellan, väljer vi naturligtvis en inhemsk partner”, förklarar Jussi Selenius från Imatran Seudun Sähkö.

Imatran Seudun Sähkö Oy är ett lokalt, medelstort elföretag, vars ägare omfattar både företag och privatpersoner. Imatran Seudun Sähkö Group består av moderbolaget Imatran Seudun Sähkö Oy och dess dotterbolag Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, Imatra FNW Oy, Imatran Energia Oy och Kaakon Energia Oy. Dessutom ingår ett intresseföretag, Suomen Voimatieto Oy, i koncernen. www.issoy.fi

  • Energisektorn
  • Hantering av kundfordringar
  • Imatran Seudun Sähkö
  • kundberättelse
  • referenser
  • samarbetsnyheter
  • Tjänst för fakturans livscykel
  • Utskick av fakturor