Hopp til innholdet

Ofte stilte spørsmål

Er du uenig i kravet?

Er det noe med kravet du er uenig i eller ønsker å diskutere med oss setter vi pris på om du tar kontakt så snart som mulig.  Du kan logge inn på din sak ved å klikke her eller kontakt oss på telefon 33 48 62 00 | mail kundeservice@ropo.com

Våre åpningstider på telefon er mandag – torsdag 08:00 – 18:00 og Fredag 08:00 – 16:00

Hva om jeg ikke kan betale fakturaen?

Det viktigste for deg dersom du ikke er i stand til å betale fakturaen, er å kontakte vår kundeservice på telefon 33 48 62 00 eller mail kundeservice@ropo.com. Vi vil da se om det kan være noen alternativer som kan passe din situasjon slik at saken kan løses.

Hva er ett inkassovarsel?

Ett inkassovarsel er det samme som en purring.  Dette er sendt til deg fordi du har en utestående faktura fra ett kjøp du har gjort.  Betales inkassovarselet innen fristen anses kravet som oppgjort og ingen ytterligere tiltak blir iverksatt.  Dersom inkassovarselet ikke betales blir inkasso iverksatt kort tid etter forfall på inkassovarselet.

Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer og forsinkelsesgebyr legges til krav.

Hva er inkasso?

Inkasso betyr oppfølging av ubetalte fakturaer etter at betalingsfristen er utløpt. Ropo leverer denne tjenesten på oppdrag fra sine kunder.

Hvis inkassovarsel som beskrevet over ikke betales, overføres saken til inkasso. Betalingsoppfordring sendes da skriftlig fra Ropo med 14 dagers betalingsfrist. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader som legges til kravet. Det er lovregulerte frister og gebyrsatser som gjelder for inkasso.

Alle inkassobyråer i Norge må ha tillatelse fra Finanstilsynet for lovlig å drive inkassovirksomhet, og må følge strenge regler gjennom blant annet inkassoloven.

Hva menes med en betalingsanmerkning?

Dersom du ikke betaler kravet, kan en av konsekvensene være at du blir registrert med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsselskapene.  Dette kan gjøre at du senere ikke får lån, telefonabonnement, forsikring eller andre tjenester der foretaket krever en kredittsjekk.

En betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslig tiltak ble satt i gang. For næringsdrivende tar det kortere tid, og betalingsanmerkning kan registreres allerede 30 dager etter at fakturaen ble overført til inkasso.

En betalingsanmerkning skal slettes omgående når du har gjort opp for deg.

Hva er Forliksklage/Forliksrådet?

Dersom du ikke betaler kravet eller gir noen tilbakemelding til inkassoselskapet, kan en forliksklage bli sendt til Forliksrådet.  Målet med forliksklagen er å få til en løsning mellom deg og den du skylder penger.  Skulle dere ikke bli enige kan Forliksrådet avsi en endelig dom.  Ved en dom utvides sakens foreldelsesfrist med 10 år.

Dersom du ikke møter opp i Forliksrådet til avtalt tid, vil det bli avsagt en uteblivelsesdom og foreldelsesfristen utvides med 10 år.

Ytterligere kostnader blir ilagt din sak, som du må betale dersom du taper i Forliksrådet eller får en uteblivelsesdom.

Hva er begjæring om utlegg?

Dersom kreditor har grunnlag for å kreve inn pengene med tvang, sendes en begjæring om utlegg til namsmannen. Namsmannen vil da gjøre diverse undersøker med hensyn til om du har lønn eller eiendeler som det kan tas pant i. Namsmannen har tilgang til registre som gir informasjon om deg, og for eksempel velge å trekke deg i lønn eller trygd til beløpet er betalt. Foreldelsesfristen utvides med 10 år og ytterligere kostnader vil bli ilagt din sak.

Hva er begjæring om tvangsdekning?

Dersom Kreditor har tatt pant i noe du eier som for eksempel hus, hytte bil etc., kan det sendes begjæring om tvangssalg/tvangsdekning. Det vil si at eiendelen det er tatt pant i kan bli solgt for å dekke beløpet du skylder.