Hopp til innholdet

Bærekraft og ISO sertifisering i Ropo

Bærekraft og ISO sertifisering

I Ropo er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. Vår bærekraftstrategi fokuserer på et inspirerende arbeidsmiljø, ansvarlig tjenesteleveranse og en klimavennlig fakturalivssyklus. Vi ønsker å betjene våre kunder med en tjeneste som er enda mer digital, datadrevet og bærekraftig i alle ledd.

Hele Ropos virksomhet er bygget på tillit. Vi betjener våre kunder ved å sikre at viktige prosesser langs verdikjeden til fakturaens livssyklus og finansielle transaksjoner er dekket, fra fakturalevering til reskontro og fordringsadministrasjon. For å sikre denne tilliten og sikre langsiktig vekst, er bærekraft integrert i vår overordnede forretningsstrategi og daglige arbeid.

Vår service og suksess måles både i forhold til vår kunde og deres kunde, og det gjenspeiles i våre bærekraftsaspekter. Vårt bærekraftsarbeid fokuserer på våre kunder, deres kunder og Ropo-teamet.

Vi understreker også viktigheten av å redusere miljøpåvirkningen av fakturering og fremme bærekraftig kredittstyring. Vi føler at vi med våre tjenester kan påvirke karbonavtrykket ved fakturering positivt og bygge opp en betalingskultur der selskaper kan selge på kreditt og kreditt gis basert på ansvarlighet.

Vår forpliktelse til kvalitet

Vår virksomhet er basert på tillit og åpenhet, samt lover, forskrifter og etiske standarder. Høy kvalitet er vår høyeste prioritet; Vi har sertifiserte styringssystemer som dekker alle integrerte deler av våre prosesser, med kvalitetssikring innebygd i vår virksomhet, som sikrer at prosesser og tjenesteleveransen konsekvent er i samsvar med forskrifter, etiske standarder og våre interne retningslinjer.

For å opprettholde de høyeste internasjonale standardene er vårt tjenestedesign, utvikling, testing, levering og støtte av fakturalivssyklustjenestene sertifisert i henhold til de viktigste internasjonale standardene, inkludert:

ISO 9001 for kvalitetsstyring

ISO/IEC 27001 for administrasjon av informasjonssikkerhet

ISO 14001 for miljøstyring

ISAE-3402 for attestasjon