Hopp til innholdet

Ingen endring av forsinkelsesrenten fra 1. juli

Da Norges Bank 19. juni, besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent, vil forsinkelsesrenten fra 1. juli 2024 fortsatt være på 12,5 prosent. Forsinkelsesrenten utgjør styringsrenten tillagt 8%.

Forsinkelsesrenten justeres to ganger i året henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Forsinkelsesrenteloven § 3 a.Kompensasjon for inndrivelseskostnader (Næringskrav)

Når fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon av skyldneren for inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro. Kompensasjonen er fastsatt til kr 470 fra 1 juli 2023 ved forskrift 22. juni 2023 nr. 1075