Hopp til innholdet

Ropo Capitals Bærekraftsrapport for 2022 er publisert

2022 var et vellykket år for Ropo Capital når det gjelder bærekraftsarbeid og resultater.  Vi oppfylte våre nulltoleransekrav, overgikk vårt løfte om 99,9% oppetid, scoret 71/100 i kvalitet og driftsstabilitet, og hjalp våre kunders kunder med betalingsvansker ved å sette opp nærmere 800 000 betalingsplaner.  Vi fokuserte også på å forbedre åpenhet knyttet til miljøpåvirkningen av fakturering og startet overgangen for at alle PCer og andre elektroniske enheter inngår i karbonkompensasjonsprogrammer.

I Ropo Capital er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. Vårt bærekraftsarbeid fokuserer på forretningsetikk og en ansvarlig tjenesteleveranse, mennesker og et inspirerende arbeidsmiljø og en klimavennlig fakturalivssyklus. Vi er forpliktet til å forbedre åpenheten, fremme langsiktig bærekraftig vekst og sikre en utmerket kundeopplevelse og medarbeidertilfredshet.

«Forretningsetikk og ansvarlig tjenesteleveranse er grunnpilarene i Ropo Capitals bærekraftsarbeid», sier Jenni Jantunen, konsernets Chief Brand & Communications Officer, som er ansvarlig for bærekraftsrapportering. «Våre nøkkelindikatorer inkluderer ikke bare kvalitet, compliance, driftsstabilitet og kundetilfredshet, men også utestående kredittdager, volumet av fakturaer betalt i tide, nedbetalingsordninger og  Net Promoter Score til sluttkunder.»

«Vår tjeneste og suksess måles i forhold til både våre kunder og deres kunder, men like mye trivselen for hver enkelt Ropo ansatt. Den klimavennlige fakturalivssyklus prosessen er nøkkelfaktoren for Ropos langsiktige vekst», fortsatte hun.

Høydepunkter innen bærekraft 2022

2022 var et år med å forene selskapene i Ropo Capital Group.  Vi fullførte de organisatoriske endringene knyttet til oppkjøp i Sverige og Norge,  og investerte i å harmonisere vår forretningspraksis og KPIer på tvers av konsernet.  Vi lanserte også den første konsernomfattende kundetilfredshetsundersøkelsen med bærekraftsrelaterte spørsmål og startet å måle våre ansattes tilfredshet på tvers av konsernet på en enhetlig måte. Videre justerte vi vår omfattende helsetjeneste på tvers av gruppen for å garantere medisinsk behandling og støtte.

Vi oppfylte kravene i vår nulltoleransepolicy, noe som betyr at vi ikke opplevde manglende overholdelse av lover eller forskrifter, store informasjonssikkerhetshendelser eller tilfeller av diskriminering eller korrupsjon i Ropo Capital Group.

Fokus og mål

I 2023 er vårt hovedfokus på miljømessig bærekraft, bærekraftskommunikasjon og kunde-, sluttkunde- og medarbeideropplevelser. Vi tar sikte på å øke bevisstheten om bærekraft blant våre interessenter, forbedre åpenheten i leveransekjeden og fullføre kriteriene for leverandørvalg i hele konsernet, introdusere forbedret rapportering av karbonavtrykk ved fakturaer og oppdatere kjøretøypolicyen vår for å fremme overgangen til elektriske kjøretøy.  Vi fokuserer  også på god balanse mellom arbeid og privatliv, mental helsestøtte og ansattes fordeler for å øke engasjementet på arbeidsplassen.

For å styrke våre prosesser og tjenesteproduksjon fortsetter vi også å tilpasse våre sertifiseringer og styringssystemer til å dekke alle land hvor Ropo Capital er presentert.

Les mer om våre bærekraftsaktiviteter og se vår bærekraftsrapport 2022 på våre nettsider: Bærekraft (ropocapital.no). Rapporten dekker alle konsernselskaper og lokasjoner i Finland, Sverige og Norge.

Bærekraftrapport 2022 »


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Jenni Jantunen, Chief Brand & Communications Officer, Ropo Capital,
+358 44 756 9603, jenni.jantunen@ropocapital.fi

Ropo Capital er markedsleder innen fakturering- og innfordringstjenester i Finland, og dekker hele verdikjeden til fordringens livssyklus, fra fakturautsendelse til purring og inkasso. Vi konkurrerer på de nordiske markedene som en teknologisk forløper – vår driftsmodell er basert på fordelene med digitalisering og avansert automatisering. Ropo Capital har hovedkontor i Kuopio, Finland, sysselsetter ca 400 finansspesialister i Finland, Sverige og Norge og betjener mer enn 10 000 kunder fra små og mellomstore bedrifter til de største selskapene. Totalt leverer Ropo Capital årlig over 170 millioner fakturaer og andre dokumenter. Målet er å bli den ledende leverandøren av fakturering og innfordringstjenester i Norden innen 2023.