Hopp til innholdet

Ropo Capital Norway har kjøpt inkassoselskapet Demand Norge

Gjennom en offentlig anbudsprosess har Ferde AS gitt Ropo Capital Norway AS tilsagn om å kjøpe inkassoselskapet Demand Norge AS. Demand Norge var 100% eid av Ferde AS.

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som, med mandat fra staten, finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. Ferde AS ble etablert av de nåværende fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Det overordnede målet for Ferde er å sørge for bompengefinansiering gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår i bomregion sørvest.

Anbudsprosessen har bestått av en kvalifiseringsrunde og en tilbudsrunde hvor Ropo Capital Norway til slutt hadde det beste tilbudet basert på kvalitet og pris.

«Vi er trygge på at Ropo Capital Norway vil bli en god eier for Demand Norge som kan videreutvikle selskapet og ivareta de ansatte på en god måte, sier Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde AS.»

Ropo Capital Norway kjøper 100% av aksjene i Demand Norge.  Selskapet er lokalisert i Bergen og betjener i dag, med sine 9 ansatte, Ferdes inkassoportefølje for ubetalte bompengeavgifter.

«Vi har gjennom evalueringsprosessen av Demand, opparbeidet et svært godt inntrykk av et kompetent, strukturert og velorganisert selskap, og dette skal vi selvsagt ta med oss videre i våre vekstplaner i Norge, sier Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital Norway

Ropo Capital er en kjent aktør i inkassobransjen i Norge med et sterkt fotavtrykk i markedet. Selskapet har siden etableringen i 2014 blitt en sterk utfordrer i bransjen og er kjent for sin fleksibilitet, innovative tankesett og kundefokus.

“Ropo Capital er i ferd med å introdusere vårt faktura livssyklus konsept i Norge og fornye bransjen med vår unike single service plattform Ropo 24. Vår løsning automatiserer hele faktureringsprosessen fra fakturadistribusjon til betalingsovervåking og inkasso. Oppkjøpet av Demand vil styrke vår posisjon på Vestlandet, og vi gleder oss til å videreutvikle dette markedet med vårt konsept sammen med Demands meget dyktige organisasjon, sier Tove Giske

Med oppkjøpet av Demand vil Ropo Capital i Norge telle 45 ansatte med en omsetning på ca 100 mill.

For mer informasjon, kontakt:

Tove Giske, Administrerende direktør, Ropo Capital, +47 930 63 099, tove.giske@ropocapital.no

Ropo Capital leverer fakturering- og innfordringstjenester som dekker hele verdikjeden i fakturaens livssyklus, fra fakturautsendelse til purring og inkasso. Vi konkurrerer på de nordiske markedene som en teknologisk forløper med egenutviklet teknologi basert på fordelene med digitalisering og avansert automatisering. Ropo Capital har hovedkontor i Kuopio, Finland og har i dag total 400 ansatte i Finland, Sverige og Norge.  Selskapet betjener mer enn 10 000 kunder fra små og mellomstore bedrifter til de største konsernene. Ropo Capital Group omsatte i 2022 for ca 1 milliard norske kroner. www.ropocapital.no